มาทำบุญที่วัดตามคำชวนของเพื่อน

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2559

นภัสกร แก้วประชา,มาทำบุญที่วัดตามคำชวนของเพื่อน,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

มาทำบุญที่วัดตามคำชวนของเพื่อน

มาทำบุญที่วัดพระธรรมกายตามคำชวนของเพื่อน แต่ยิ่งมายิ่งมีความสุข อิ่มใจ เบิกบานใจ เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากมายในชีวิต ทำให้รู้สึกผูกพันและรักวัดพระธรรมกาย

                                                     นภัสกร แก้วประชา