ประทับใจหลักธรรมคำสอน

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2559

พชรธร อัศวพิเชษฐ ,ประทับใจหลักธรรมคำสอน,ทำไมจึงรักวัดรักพระพุทธศาสนา


 

ประทับใจหลักธรรมคำสอน

"ก่อนเข้าวัดได้ยินแต่ข่าวลือที่ไม่ดี แต่ไม่เคยแอนตี้ เพราะเชื่อในสติปัญญาตัวเอง มากกว่าข่าวลือ จนได้มีโอกาสมาเข้าด้วยตัวเอง" ประทับใจหลักธรรมคำสอนที่เข้าใจง่าย เอามาใช้ในชีวิตได้จริง มีสติในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ประทับใจความสะอาด ความเป็นระเบียบในวัด พระสงฆ์ทุกรูปมีจริยวัตรงดงาม เป็นที่ตั้งแต่แห่งศรัทธา หากวันนี้ไม่เจอวัดพระธรรมกาย คงยากที่จะได้เข้าใจ ได้ปฏิบัติฝึกฝนอบรมตนเอง สวดมนต์ นั่งสมาธิทุกวัน ตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า "วัดพระธรรมกาย ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ" 


                                                                                                                   

พชรธร อัศวพิเชษฐ