บันไดขั้นที่ ๗ เป็นพหูสูต

วันที่ 17 พค. พ.ศ.2560

บันไดขั้นที่ ๗ เป็นพหูสูต,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

บันไดขั้นที่ ๗ เป็นพหูสูต

         ความทุกข์และความเสื่อมต่าง ๆ มีอย่รอบตัวเราตังแต่เกิดและเราก็ไม่ชอบมัน แต่เราชอบและ

ต้องการความสุข ความเจริญซึ่งจะได้มาก็ด้วยปัญญา      ถ้าขาดปัญญา สุขภาพร่างกายก็เลือม ทรัพย์

ก็เสือม ญาติก็เสื่อม ความทุกข์ก็ประดังมารอบทิศ

        ถ้ามีปัญญา ท่ามกลางความล้มเหลว กลับพบความสำเร็จ      ท่ามกลางความทุกข์ กลับได้ความ

สุขท่ามกลางความยากแค้น กลับรารวย       ท่ามกลางศัตรู กลับได้มิตร       ท่ามกลางความเสื่อม กลับ

เจริญ       ทุกคนจึงแสวงหาปัญญา       ปัญญาจะไต้จากความเป็นผู้ไต้ยินไต้ฟังมาก เรียกว่า พหูสูต
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร