พ่อครับ...คนเราเกิดมาทำไม

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2560

พ่อครับ...คนเราเกิดมาทำไม
 

หลักการสร้างความสุขในครอบครัว , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , พ่อครับ...คนเราเกิดมาทำไม , เกิดมาทำไม

    วันหนึ่ง หลังจากที่คุณพ่อได้ส่งแขกที่มาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมในงานศพของคุณทวดกลับไปแล้ว ลูกชายก็ถามคุณพ่อว่า

    "พ่อครับ ในเมื่อคนทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเหมือนกับทวดทั้งหมดคนเราเกิดมาทำไมครับ ?"

    คุณพ่อเป็นผู้ที่ศึกษาพระพุทธศาสนามามากพอ ก็ตอบลูกชายหัวแก้วหัวแหวนว่า

    "ลูกรัก ในส่วนลึก ๆ ของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะยากดีมีจน จะเป็นสามัญชนหรือกษัตริย์ ต่างก็มีคำถามค้างใจอยู่ประการหนึ่งเหมือนกันว่า เราเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต แม้แต่พ่อเอง ก็เคย งสัยอยู่เหมือนกัน

   จุดนี้เอง ที่ทำให้พ่อหันมาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง แล้วก็ได้รับคำตอบที่ทำให้ เกิดความเข้าใจถูกในเรื่องโลกและชีวิต ว่า

   1. คนเราตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วยังต้องไปเกิดอีกนับชาติไม่ถ้วน ตราบใดยังปราบกิเลสในตนเองยังไม่หมด ก็ยังต้องเกิดต่อไป

    2. กรรมดี กรรมชั่ว ทำแล้วมีผลแน่นอน และจะส่งผลทั้งในชาตินี้และชาติหน้าไม่หายไปไหน โดยสังเกตผลกรรมได้จาก บางคนเกิดมาฉลาด แต่บางคน ติปัญญาไม่ดีบางคนรูปร่างหน้าตาดี แต่บางคนไม่ดีสิ่งเหล่านี้ มาจากผลกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตเป็นตัวกำหนดทั้งนั้น

    3. นรก สวรรค์มีอยู่จริง

    นรกเป็นที่ลงโทษทัณฑ์ของผู้ที่ทำชั่วมามากสวรรค์เป็นที่อยู่ของผู้ที่ทำดีมามาก

   เรารู้สึกได้จากการศึกษาเรื่องการมาเกิดของสัตว์ต่าง ๆ ในโลกนี้ พวกหนึ่งต้องอาศัยครรภ์ของแม่มาเกิด พวกที่สองออกมาจากไข่ พวกที่สามเกิดจากในน้ำ กปรก มีอีกพวกหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยเห็น แต่เราเคยได้ยินมา คือพวกเทวดา กับสัตว์นรก พวกนี้เกิดแล้วโตเลยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่มาเกิด

  คนที่ทำบุญมามากจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ส่วนคนที่ทำบาปมามากจะไปเกิดเป็นสัตว์นรก ถูกทัณฑ์ทรมานจากนายนิรยบาลในนรก

    ความเข้าใจทั้ง 3 เรื่องนี้ พ่อได้มาจากพระพุทธศาสนา และเป็นเรื่องที่ทำให้พ่อเกิดการพัฒนาตนเอง เกิดการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น และเกิดการสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

   พ่อมุ่งหวังว่า ชาติใดชาติหนึ่งในเบื้องหน้า เมื่อพ่อมีบุญบารมีเต็มส่วนแล้วก็จะสามารถปราบกิเลสในตัวได้หมด พ้นทุกข์อย่างถาวร เข้านิพพานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปได้ในที่สุด

    เมื่อพ่อทำความเข้าใจถูกต้องถึงจุดนี้แล้ว เรื่องแรกที่พ่อนึกถึงก็คือ ทำอย่างไรพ่อจึงจะปิดนรกให้ตัวเอง ปิดนรกให้ปู่ย่าตายาย และปิดนรกให้แม่กับลูกได้ แล้วยังคิดต่อไปอีกว่ามีทางใดบ้างที่ทำให้ทวดของลูกไปสู่สุคติ

    เมื่อพ่อตั้งความปรารถนาในชีวิตของตนเองอย่างนี้แล้ว พ่อก็สำรวจตนเองว่าในขณะนี้พ่อเองยังต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ ต้องเลี้ยงดูแม่กับลูก ต้องดูแลปู่ย่าตายายของลูกจะมีแนวทางใดที่ทำให้พ่อทำงานไปได้ด้วย และก็พาทั้งครอบครัวทำบุญได้เต็มที่ด้วยพ่อก็พยายามศึกษาค้นคว้าคำ อนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปอีก แล้วก็พบว่า มีจริง ๆ พระพุทธศาสนาให้หลักการดำรงชีวิตของฆราวาสไว้ 4 ประการ เรียกว่า "ฆราวาสธรรม" คือ

1. ต้องมีสัจจะ
    หลักข้อที่ 1 นี้ ได้สอนให้พ่อเป็นคนจริง เป็นคนตรง เป็นคนซื่อสัตย์ ลูกจำไว้นะคนส่วนมากในปัจจุบันมีนิสัยชอบโกหก พูดไม่จริง พูดเหลาะแหละ เอาตัวรอดไปวัน ๆ จนไม่น่าเชื่อถือ ลูกต้องไม่เป็นคนอย่างนั้น ต้องเป็นคนตรง และจริงต่อหน้าที่ จริงต่อการงานตรงต่อเวลา จริงใจและซื่อสัตย์ต่อบุคคลอื่น และจริงต่อคุณความดีต่าง ๆ มีศีล 5 เป็นต้นแล้วลูกจะไม่ถูกหวาดระแวง เป็นคนมีความน่าเชื่อถือ และจะเป็นผู้เดินอยู่บนหนทางแห่งเกียรติยศตลอดชีวิต นี่เป็นหนทางแห่งเกียรติยศที่พ่อได้รับ

2. ต้องหมั่นฝึกฝนตนเอง
   หลักข้อที่ 2 นี้ ในด้านการงานอาชีพ พ่อก็ต้องฝึกฝีมือให้พันาขึ้นไปเรื่อย ๆ จากคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ก็พยายามพัมนาตนเองจนกระทั่งเลี้ยงตัวเองรอด มีกิจการเป็นของตนเอง เป็นคนหนึ่งที่มีฝีมือในการทำงาน เฉลียวฉลาด ทันโลก ทันคนสามารถหยุดตนเองไม่ให้ถลำลงสู่ความชั่วได้ และเมื่อกิเลสกำเริบ อยากจะกินเหล้า อยากจะสูบบุหรี่ อยากจะโกหก อยากจะไปทำไม่ดีนอกใจแม่ แต่ก็สามารถข่มใจตนเองได้ ไม่ทำอะไรที่ไม่สมควรนี่เป็นหนทางแห่งปัญญาที่พ่อได้รับ

3. ต้องมีความอดทน อดกลั้น ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
  หลักข้อที่ 3 นี้ ไม่ว่าต้นเหตุจะมาจากเหตุภายนอกใจ หรือเหตุภายในใจของพ่อ พ่อก็จะอดทนต่อความลำบากตรากตรำ อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า เจ็บปวด อดทนต่อการกระทบกระทั่ง เจ็บใจจากคนอื่นได้ แม้ที่สุดก็พยายามอดทนต่อความเย้ายวนอารมณ์จากกิเลสในใจให้ได้ พระท่านสอนว่า ใครที่ทนต่อสิ่งเหล่านี้ได้ ย่อมเป็นคนแข็งแกร่งบุคลิกสง่างาม ทำการงานใหญ่ให้สำเร็จได้ และนี่เป็นหนทางของการได้ทรัพย์ของพ่อ

4. ต้องสามารถ ละอารมณ์บูดเน่า ละความตระหนี่ออกจากใจได้
    หลักข้อ 4 นี้ ทำให้พ่อเป็นคนมีอารมณ์แจ่มใสเป็นปกติ มีความเอื้อเฟอต่อผู้อื่นเป็นนิจ เป็นที่รักของหมู่ญาติ เพื่อนบ้าน เจ้านาย ลูกน้องในที่ทำงาน เพราะพ่อปฏิบัติได้อย่างนี้จึงทำให้เมื่อพ่อมาประกอบกิจการส่วนตัว ก็มีผู้มาช่วยเหลือกิจการงาน และคอยป้องกันเหตุเภทภัยต่าง ๆ ให้ และเป็นหนทางของการได้มิตรที่ดี ๆ ของพ่อ

  เพราะพ่อปฏิบัติตามหลักธรรม 4 ประการนี้ได้ ทำให้พ่อมีความก้าวหน้าในชีวิตตั้งหลักตั้งฐานได้ เลี้ยงครอบครัวได้ ดูแลปู่ย่าตายายของลูกให้มีความสุขได้ และเมื่อตอนที่ทวดของลูกยังมีชีวิตอยู่ พ่อก็เตรียมข้าวปลาอาหารให้ทวดใส่บาตรทุกวัน เพื่อปิดนรกให้ท่านเพื่อให้ท่านมีบุญติดตัวไปเกิดบนสวรรค์ และแม้ว่าวันนี้ท่านจะจากไปแล้ว พ่อก็จะทำบุญอุทิศส่งไปให้ท่านทุกวันจนกว่าสังขารของพ่อจะไม่ไหว

  ถ้าลูกตั้งใจพันาตนเองทั้งคุณธรรมและความสามารถให้สูงขึ้นอย่างที่พ่อทำมาตลอดชีวิตนี้ ลูกก็จะไม่สงสัยอีกต่อไปว่า เราเกิดมาทำไม เพราะรู้แล้วว่าเราเกิดมาเพื่อปิดนรกให้แก่ตัวเราเอง เพื่อทำความดี และแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป จนกว่าจะหมดกิเลไปพระนิพพานในชาติใดชาติหนึ่งข้างหน้านั่นเอง"

    อ่านเรื่องนี้แล้ว "คุณล่ะ จะตอบลูกว่าอย่างไร"

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 001 หลักการสร้างความสุขในครอบครัว
หนังสือเรียน หลักสูตร Pre-Degree