ธรรมของผู้มีปัญญา

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2547

 

 

เพราะความตระหนี่กับความประมาท

คนเราจึงให้ทานใครไม่ได้เช่นนี้

ผู้มีปัญญา เมื่อต้องการบุญ พึงให้ทานเถิด

 

พิลารโกสิยชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๑๔๗๔