ผลของกรรม

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2547

 

 

คนเราทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตัวเอง

ผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผมดี

ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว


จุฬนันทิยชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๙๔