ความอดทนอันสูงสุด

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2546

 

 

คนเราทนต่อถ้อยคำของคนที่เหนือกว่าได้ เพราะกลัว
ทนต่อถ้อยคำของคนที่เท่าเทียมกันได้ เพราะการแข่งขัน
แต่ว่าผู้ใดทนต่อถ้อยคำของคนที่ด้อยกว่าได้
ความอดทนนั้น ท่านกล่าวว่าเป็นสูงสุด

 

สรภังคชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๐๓๙

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร