ทำอย่างไร ให้ได้บุญมากที่สุด

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2558

 

ทำอย่างไร ให้ได้บุญมากที่สุด
 

ทำอย่างไร ให้ได้บุญมากที่สุด

       ถ้าเรานั่งสมาธิทำใจหยุดนิ่งสนิท จนเกิดแสงสว่าง ขึ้นแวบหนึ่ง ซึ่งเป็นความสว่างภายในเมื่อใจพ้นจากนิวรณ์บุญที่เกิดขึ้นจากความสว่างเพียงแค่แวบเดียวนี้ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านกล่าวไว้ว่า มีอานิสงส์มากกว่าสร้างโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญเสียอีก
        การสร้างสิ่งเหล่านี้ แม้จะต้องใช้ทรัพย์ ใช้กำลังใจ ในการตัดความตระหนี่ ใช้เวลานานในการก่อสร้าง อีกทั้ง ยังต้องแก้ปัญหาทุกอย่างจนกว่าจะสร้างเสร็จ ถึงอย่างนี้ก็ยัง ถือว่าได้อานิสงส์น้อยกว่าการทำใจหยุดนิ่งเพียงแวบเดียว แล้ว ความสว่างเกิดขึ้น เพราะการสร้างถาวรวัตถุยังเป็นกามาวจร คือ ยังส่งผลให้เราอยู่ในภพแห่งกาม แต่ความสว่างที่เกิดขึ้น ภายในนั้น เป็นต้นทางแห่งมรรค ผล นิพพาน เป็นทางหลุดพ้น จากกิเลสอาสวะทั้งหลาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่ต้อง ทำทานวัตถุ ให้นั่งสมาธิอย่างเดียว เพราะบุญส่งผลกัน
คนละอย่าง
        ดังนั้น นักสร้างบารมีที่ฉลาด ต้องหมั่นนั่งสมาธิควบคู่ ไปกับการทำทาน เพราะถ้าเราทำทานเอาไว้มากพอ ก็จะ ส่งผลให้เรามีทรัพย์ สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาไปกับ การทำมาหากิน และมีเวลาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ได้สะดวกจนสามารถทำมรรค ผล นิพพานให้แจ้งนั่นเอง

 

 

 

ฉบับที่ ๑๕๑
 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘