เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


เราควรเป็นผู้ที่มีส่วนอย่างสำคัญ
...อ่านต่อ
เมื่อเราเกิดมาสร้างบารมี
...อ่านต่อ
ยามศึก...เรารบ ยามสงบ...เรารวย
...อ่านต่อ
ให้เราสวมหัวใจของยอดนักสร้างบารมี
...อ่านต่อ
นักสร้างบารมีรุ่นบุกเบิก
...อ่านต่อ
สร้างบารมีต้องรู้จักคำว่า “พอดี”
...อ่านต่อ
สร้างบารมีต้องทุ่มสุดตัว
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษ เป็นของกลางๆ
...อ่านต่อ
วันที่ดีที่สุดในชีวิต
...อ่านต่อ
ชีวิตของเราที่เกิดมาครั้งหนึ่ง
...อ่านต่อ
ทำไมหลวงพ่อคิดงานใหญ่
...อ่านต่อ
อย่ากลัวความเหนื่อยกันนะ
...อ่านต่อ
เมื่อความตายไม่มีนิมิตหมาย
...อ่านต่อ
เราต้องทำประวัติศาสตร์ชีวิตอนาคตให้ดี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร