สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กระแสการชวนบวชสามเณรทั่วไทย โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

    กระแสการชวนบวชสามเณรทั่วไทย 
    โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

บรรยากาศชวนบวช จ.ปทุมธานี 
      คณะครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ได้เดินทางไปโรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการบวชสามเณร ให้นักเรียนทั้งชายและหญิงให้ได้ทราบข่าวดีนี้ และได้นำธรรมะมาเล่าให้ได้รับฟัง พร้อมทั้งฉายสื่อ วีดีทัศน์ให้เด็ก ๆ ได้รับชม ทำให้บรรยากาศชวนบวช เป็นไปอย่างอเลิท เบิกบาน ครั้งนี้ได้มีนักเรียนแสดงความจำนง สมัครบวชเข้าร่วมโครงการด้วยค่ะ

      และจากการประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดี จากผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้เด็ก ๆ ได้เข้ามาบวชในช่วงปิดภาคเรียน พร้อมทั้งได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และตอบแทนพระคุณบิดา มารดา ด้วยค่ะ

 

บรรยากาศชวนบวช จ.นครราชสีมา
      คณะพระอาจารย์และผู้นำบุญได้ออกทำหน้าที่ชวนน้อง ๆ โรงเรียนหนองตะแบก และโรงเรียนทุ่งแขวน เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย โดยครูอาสาได้นำเสนอโครงการ และพระอาจารย์ได้นำน้อง ๆ นั่งสมาธิและเทศน์สอนธรรมะ ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างตั้งใจฟัง จากนั้นพระอาจารย์ได้มอบขนมแก่เด็ก ๆ โดยครั้งนี้มีน้อง ๆ สนใจสมัครบวชกว่า 26 คนค่ะ

 

บรรยากาศชวนบวช จ.ตรัง
      ปิดท้ายด้วยการทำหน้าที่ชวนบวชของพระอาจารย์และผู้นำบุญ ซึ่งได้ทำหน้าที่ตามโรงเรียนต่าง ๆ มีนักเรียนสนใจสมัครบวชกว่า 29 คน นอกจากนี้ยังลงพื้นที่ชวนบวชกันถึงที่บ้าน เพื่อขออนุญาติจากผู้ปกครอง ซึ่งผู้ปกครองบางท่านเมื่อได้รับฟังข้อมูลแล้ว เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก ๆ จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมสมัครบวชในโครงการด้วยค่ะ