สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระ


วัดพระธรรมกายซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน ได้จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน


   เมื่อช่วงค่ำวันที่ 2 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 วัดพระธรรมกายซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบูชาข้าวพระต้นเดือนกรกฎาคมขึ้น พิธีเริ่มด้วยสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตร จากนั้นกัลฯพูนพิไล บัมการ์ดเนอ และ กัลยาณมิตรทองใส พารา เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายทิพยบุพผามาลาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อด้วยกัลยาณมิตรดวงพรกัลยาณมิตร รอห์น เบิร์ก เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพวงมาลัยสุคนธมาล เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  กัลยาณมิตรรัฐ – พะเยา เนตรไทย เป็นประธานนำกล่าวคำถวายโคมประทีปเพื่อบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระ


    ทั้งนี้ทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดประจำเดือนกรกฎาคม โดยมีกัลยาณมิตรจำเนียร รามสูต และกัลยาณมิตรเต๊อะ  กิจนิกร เป็นประธาน พระอาจารย์ได้พิจารณาผ้าบังสุกุล  คณะประธานและผู้เกิดในเดือนกรกฎาคมเป็นตัวแทนสาธุชน น้อมนำกองทุนบูชาข้าวพระถวายแด่คณะสงฆ์พร้อมด้วยรับของที่ระลึกประจำวันเกิด ต่อด้วยพิธีถวายกองบุญงานบวช โดยมีกัลยาณมิตรจำเนียร  รามสูต และ กัลยาณมิตรเคน  เหง่าสีวัด เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  และสำหรับการจัดกิจกรรมพิธีบูชาข้าวพระที่วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดขึ้นประจำทุกเดือนที่รัฐวอชิงตัน ช่วงเวลาเย็นระหว่างเวลา 18.00 น. – 21. 30 น. โดยประมาณตามเวลาท้องถิ่น มีสาธุชนจากเมืองซีแอตเติลและเมืองโดยรอบเข้าร่วมพิธี