สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศ.กัลยาณมิตร จ.เลย จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 

ศ.กัลยาณมิตร จ.เลย จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 


    ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดเลย  ได้จัดงานครบรอบ 16 ปี  วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์  ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายค่ะ


   เมื่อวันที่ 10  กันยายนที่ผ่านมา คณะกัลยาณมิตรจังหวัดเลย ได้จัดงานบุญครบรอบ 16 ปี  วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์  ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย  ณ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดเลย  พิธีกรรมเริ่มด้วยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์   โดยมีพระอาจารย์ชัชวาล  ทิตฺตมงฺคโล ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดเลย เป็นประธานสงฆ์  จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม  พร้อมทั้งร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ผู้แทนสาธุชนทอดผ้าบังสุกุล  คณะสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล หลังจากนั้น กัลยาณมิตรกรรณิกา   จรัสโภคธำรง  และ กัลยาณมิตรลักขณา   นามวงษ์   เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 


     ภาคบ่ายสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม  ประกอบพิธีวางพวงมาลัยดอกมะลิสักการะแด่คุณยายฯ  และสัมมนาเรื่อง“จากอดีต ถึงปัจจุบัน สู่อนาคต ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดเลย” เพื่อให้สาธุชนได้มีส่วนร่วมในการบุกเบิกสร้างศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดเลยแห่งใหม่  และสาธุชนได้ร่วมกันซ้อมกล่าวคำถวายผ้ากฐินอย่างพร้อมเพรียง    ต่อด้วยกัลยาณมิตรศุภชล  สืบสาย และกัลยาณมิตรนภัสกร  ชัชวาล เป็นผู้แทนกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  พร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์


 สำหรับการจัดกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มปีติให้กับทุกท่านที่ได้มีโอกาสมารำลึกถึงพระคุณของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์  ขนนกยูง  และทุกท่านต่างมุ่งมั่นที่จะเดินตามรอยคุณยาย ในการร่วมกันบุกเบิกสร้างศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดเลยแห่งใหม่ต่อไปอีกด้วยค่ะ