สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชพส.จัดค่ายร่วมใจคณะกรรมการชมรมพุทธ

ชพส.จัดค่ายร่วมใจคณะกรรมการชมรมพุทธ


  ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรมหล่อหลอมคณะกรรมการชมรมพุทธทั่วประเทศ


    เมื่อเร็วๆ นี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  จัดกิจกรรมหล่อหลอมคณะกรรมการชมรมพุทธทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหล่อหลอมให้คณะกรรมการชมรมพุทธได้รู้จักกัน เรียนรู้การทำงานชมรมพุทธในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำด้านต่างๆ ตอกย้ำเป้าหมายของการสร้างบารมี และการทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนเพื่อนนิสิตในมหาวิทยาลัยมาร่วมสร้างความดี และขยายงานพระพุทธศาสนาต่อไป 


     สำหรับกิจกรรมหล่อหลอมในครั้งนี้ คณะกรรมการชมรมพุทธได้ทำกิจวัตรกิจกรรมร่วมกันมากมาย อาทิ สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น นั่งสมาธิ และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรร่วมกัน นอกจากนี้น้องๆ ยังได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ เพื่อเพิ่มเติมกำลังใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร และได้ร่วมกิจกรรมถวายสังฆทาน 9 วัด พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมตักบาตรกับชุมชน ส่วนในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมน้องๆได้จุดประทีปรวมใจถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งบรรยากาศในการหล่อหลอมเป็นไปด้วยความอบอุ่น ควบคู่ไปกับการสั่งสมบุญ และเพิ่มเติมกำลังใจ เพื่อจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนๆ และเป็นผู้นำในการทำความดีในมหาวิทยาลัย และขยายงานพระพุทธศาสนาต่อไป