สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สามเณรธุดงคสถานพิษณุโลก ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม

สามเณรธุดงคสถานพิษณุโลก ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม

 

    คณะสงฆ์จากธุดงคสถานพิษณุโลก ได้นำพระภิกษุและสามเณรในโครงการอุปสมบทและบรรพชาภาคฤดูร้อน ออกบิณฑบาตเพื่อโปรดญาติโยมที่อำเภอพรหมพิราม


  คณะสงฆ์จากธุดงคสถานพิษณุโลก ได้นำพระภิกษุในโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน พร้อมด้วยสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ออกบิณฑบาตเพื่อโปรดญาติโยม ที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตลอดเส้นทางมีพ่อค้า แม่ค้า  รวมทั้งประชาชนมาร่วมใส่บาตรแด่พระภิกษุและสามเณรเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้สร้างความปลื้มปีติเป็นอย่างมากให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่ให้กับตนเองและครอบครัว


   โดยสามเณรที่มาร่วมบิณฑบาตในครั้งนี้ ได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ด้วยการศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และเมื่อจบโครงการก็จะได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะกับการเรียนต่อไป เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไปค่ะ