สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.บ้านหนองปลิง จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.บ้านหนองปลิง จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


         คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลิง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 200 จบ


          พระอาจารย์ธุดงคสถานนครธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลิง อำเภอทุ่งสง ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2 รอบ รวม 200 จบ


    ซึ่งการที่ทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก็เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีสมาธิในการเรียนและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น และเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด