สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์พระประธาน “พระธรรมกาย”

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์พระประธาน “พระธรรมกาย”


         เมื่อวันเสาร์ที่ 14 เมษายน พุทธศักราช 2561  ณ ห้องปฏิบัติธรรม อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้ประกอบพิธีกรรมงานบุญศักดิ์สิทธิ์  คือ พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์พระประธาน “พระธรรมกาย” เพื่ออัญเชิญสมโภชและประดิษฐาน ณ วัดภาวนากรุงโซล  ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อฉลองวิสาขบูชาโลก พุทธศักราช 2561 โดยคณะศิษยานุศิษย์ได้กราบอาราธนาขอความเมตตาหลวงพ่อทัตตชีโว เป็นประธานในงานบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่คณะศิษย์ยานุศิษย์ จะได้มีการอัญเชิญองค์พระประธาน พระธรรมกายไปยังประเทศเกาหลีใต้  พิธีกรรมงานบุญเริ่มขึ้นในเวลา 14.00 น. เริ่มด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม จากนั้นหลวงพ่อทัตตชีโว เมตตาเป็นประธานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุลงผอบ ประดิษฐานผอบพระบรมสาสีริกธาตุในพระเกตุองค์พระประธาน พระธรรมกาย เป็นการถาวร ไว้ให้ผู้มีจิตศรัทธาสาธุชนทั้งคนไทยและต่างประเทศ ได้กราบไหว้สักการะบูชา เพื่อระลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พร้อมทั้งถวายสักการะองค์พระประธาน พระธรรมกาย 


           หลังจากนั้นหลวงพ่อทัตตชีโว ท่านได้จารึกมงคลนาม ลงบนแผ่นมหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคล เป็นปฐมเริ่ม โปรยรัตนชาติ ณ แกนกลางกล่องจักรแก้วมหามงคล วางแผ่นดวงธาตุ 4 และดวงแก้วมณีโชติรส 5 ดวง ณ แกนกลางกล่องจักรแก้วมหามงคลฯ บรรจุแผ่นมหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคลเป็นปฐมเริ่ม  ผู้แทนพุทธศาสนิกชนน้อมถวายสักการะองค์พระประธาน และบรรจุแผ่น มหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคล  ด้วยความปลาบปลื้มปีติ เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย บรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ


         นอกจากนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ ได้ปิดฝากล่องจักรแก้วมหามงคล  หลวงพ่อทัตตชีโว เมตตานำอธิษฐานจิตปิดแผ่นทอง ณ กล่องจักแก้วมหามงคลฯ ทั้งนี้หลังจากประกอบกิจกรรมบุญเสร็จแล้ว ผู้แทนพุทธศาสนิกชน ได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  พร้อมทั้งบันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน เพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญ ยังความปลาบปลื้มปีติในบุญให้กับทุกท่าน ในวันนี้ทุกๆท่าน คือบุคคลสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศ เพื่อขยายสันติสุขไปสู่ใจชาวโลก