สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญบูชาข้าวพระ


    วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด


     สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จำนวน 2 จบ จากนั้นได้มีพิธีถวายทิพยปุพผามาลา โดยมีกัลยาณมิตรอุ้ย  เหงียน และ กัลยาณมิตรวิมลรัตน์  เบิกเล่ร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายพวงมาลัยหอมสุคันธมาลย์ มีกัลยาณมิตรเคน เหง่าสีวัด และ กัลยาณมิตรบัวทอง  ศรีจันทราวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรรัฐ – กัลยาณมิตรพเยาว์ เนตรไทย เป็นประธานในพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีกัลยาณมิตรกอตั้ม ติรุวนารัวน์ และ กัลยาณมิตรอุ้ย  เหงียน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายซีแอตเติล ได้ร่วมกันถวายกองทุนไทยธรรม 1,000 วัด โดยมีประธานในพิธีคือ กัลยาณมิตรปีติ – กัลยาณมิตรอุษณีย์  ลีพัฒนะพันธ์ 


  ส่วนพิธีถวายเทียนพรรษา โดยมีกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์  – กัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์จันทร์พิมพ์ สายสมร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,กัลยาณมิตรรัฐ – กัลยาณมิตรพเยาว์  เนตรไทย เป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองทุนแสงสว่าง ด้านกัลยาณมิตรอรายา  ผุดผาด, กัลยาณมิตรรัตนา สุขยิ้มน้อย และกัลยาณมิตรจำเนียร  รามสูตร เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝน และภายหลังเสร็จสินพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้