สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเบลีเฟรด

 วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเบลีเฟรด

 

วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเบลีเฟรด

 

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา กัลยาณมิตรสุดาวรรณ นาทอร์พ  ได้นิมนต์พระอาจารย์ จากวัดพุทธฮัมบวร์ก ไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อนำปฏิบัติธรรม ณ เมืองเบลีเฟรด โดยพระอาจารย์ได้นำทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเช้า,สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสุดาวรรณ นาทอร์พ  และกัลยาณมิตรยุพา สมใจเรา  เป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านร่วมกันประเคนภัตตาหารแด่พระอาจารย์

 

       ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีกัลยาณมิตรนัฐวดี เพเทอร์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรเหมือน วีห์โอล และกัลยาณมิตรกชกร   โอลท์มานส์  เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรทองเกลี้ยง โรลล็อฟ และกัลยาณมิตรลักษณะ เจริญสินธุ์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายคิลานเภสัช และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรม และมอบสื่อธรรมะ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีสืบไป