สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกาย ถวายกฐิน เมืองไฮเดอราบัด และ ตรีปุระ 

มูลนิธิธรรมกาย ถวายกฐิน เมืองไฮเดอราบัด และ ตรีปุระ 


      คณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย ร่วมถวายกฐิน ณ วัดสิทธัตถะพุทธวิหาร  ไฮเดอราบัด และ วัดธรรมะทีปะ รัฐตรีปุระ ประเทศอินเดีย


          คณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกันถวายกฐิน ณ วัดสิทธัตถะพุทธวิหาร ไฮเดอราบัด และ วัดธรรมะทีปะ รัฐตรีปุระ ประเทศอินเดีย โดยมีพระมหาเถระ เขมาจารา เจ้าอาวาส  วัดสิทธัตถะพุทธวิหารและคณะสงฆ์กว่า 20 รูป ร่วมพิธี โดยคณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย และ ชาวพุทธอินเดีย กว่า 300 คน ที่มาร่วมงานได้อัญเชิญผ้ากฐินแห่ไปตามถนนหน้าวัดสิทธัตถะพุทธวิหาร ก่อนที่จะเคลื่อนเข้าสาพื้นที่บริเวณวัด จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ร่วมนั่งสมาธิ ก่อนที่คณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกายจะได้กล่าวคำถวายกฐิน เป็นบาลี และภาษาอังกฤษ โดยชาวอินเดียได้กล่าวตาม และถวายกฐินพร้อมทั้งบริวารกฐิน ด้วยคามปลื้มปีติ


        จากนั้นคณะจากมูลนิธิธรรมกาย ก็ได้เดินทางไปสวดมนต์ พร้อมทั้จุดโคม ณ พระพุทธรูปยืน  กลางทะเลสาบฮัสเซน กลางเมืองไฮเดอราบัด นอกจากนี้กัลยาณมิตรกัลยากรณ์ ทองมี ยังได้ปวารณา เป็นเจ้าภาพมาทอดกฐินในปีพุทธศักราช 2562 ด้วย เพื่อสร้างหลังคาให้วัดสิทธัตถะพุทธวิหาร และ ในโอกาสนี้คณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกายยังได้ถวายปัจจัยร่วมบุญกฐิน ณ วัดมหาโพธิไฮเดอราบัดอีกด้วย