สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีบูชาข้าวพระ


วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่ง 


         สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่สาธุชนจะได้ประกอบพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์, สวดสรรเสริญคุณพระธรรมกาย และอธิษฐานจิต พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างทุกสิ่งวัดพระธรรมกายเทนเนสซี โดยมีกัลยาณมิตรโทนี่ - กัลยาณมิตรซินดี้ เจริญนาม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรมอน วงศ์สัมพันธ์, กัลยาณมิตรทองยส – กัลยาณมิตรวาสนา คำวงศ์ษา และคณะ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาท และแจ้งข่าวบุญต่างๆ ก่อนที่ทุกท่านจะได้รับชมสื่อประมวลภาพงานบุญเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อทบทวนบุญที่ได้ทำร่วมกัน


         จากนั้นก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส และประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปี, พิธีปิดแผ่นทองดวงแก้วเห็นแล้วรวย และพิธีโปรยรัตนชาติสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ในการนี้คณะสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทอิติปิโสข้ามปี ตีฆ้องมงคล และสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ต้อนรับพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่