สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์ 

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์ 


    วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยสรรพสัตว์ เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน


     ภายในงานพระครูภาวนาชาครวิเทศ ท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล และพิธีกล่าวคำถวายสุวรรณสิริรัศมี ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ โดยมีกัลยาณมิตรปราณี โควิน และ กัลยาณมิตรมาลี แดง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายยอดรัศมี ส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรจิราณี เทเลอร์ และ กัลยาณมิตรมาลี แดง ด้านกัลยาณมิตรนิศาชล สวนอนันตภูมิ และ กัลยาณมิตรสุทธิเมธ ผ่องกลาง เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบารมี 


     ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา  โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรวิบูลย์   ใจเด็ด  และ กัลยาณมิตรอัครภัค ทราน ก่อนที่ทุกท่านจะได้เดินทางไปปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาง ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน