สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล


วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว


     ภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดนกัลยาณมิตร Thawatt Gopal และกัลยาณมิตรสมวันดี ทองพระจัน เป็นตัวแทนสาธุชนได้จุดประทีปหน้ารูปผู้ล่วงลับ และกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุล จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตร Tathathany Hanesana  และ กัลยาณมิตรสมใจ คำสุริน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง