สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีบูชาข้าวพระ


วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนมีนาคม 


        ภายในงานพระอาจารย์และสาธุชน ได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระธรรมกาย และสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร พร้อมทั้งได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และบูชามหาธรรมกายเจดีย์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่ากองบุญเศรษฐีถาวร 7 คณะ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยกัลยาณมิตรพัชรา  กาสินพิลา ,กัลยาณมิตร Pearl Tran ,กัลยาณมิตรอัครภัค ทราน เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายกองบุญบูชาข้าวพระ โดยกัลยาณมิตรขวัญฤดี เกรย์สัน, กัลยาณมิตรวันเฉลิม อัลเพิร์ต, กัลยาณมิตรสมบูรณ์ นาคหนุน เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่อง ความสำคัญ และหลักการของการสร้างบุญ พร้อมทั้งได้เชิญชวนญาติโยมให้ร่วมกิจกรรมงานบุญที่วัด