สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรม Full Moon Meditation

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรม Full Moon Meditation


วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation


      เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ตรงกับวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation ทุกวันเพ็ญ  โดยเชิญชาวท้องถิ่นอเมริกันกว่า 55 ท่าน มาปฏิบัติธรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดสันติสุขภายใน เพื่อสันติภาพของโลก โดยพระมหาประสิทธิ์ ทิตฺติชโย ได้เมตตานำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อสันติภาพ ซึ่งประทีปทั้งหมดแปรเป็นอักษรที่สวยงามมีความหมายเกี่ยวกับสมาธิ นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำแผ่เมตตาพร้อมแสงประทีป 5 นาที


    ในครั้งนี้คุณแอนนาลีน แม็คคอร์ด ดาราฮอลลีวูด ได้พาเพื่อนจำนวน 19 คน มาร่วมนั่งสมาธิด้วย ซึ่งทุกท่านต่างมีประสบการณ์ปฏิบัติธรรมที่ดี พบความสุขภายใน และต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ถ้ามีโอกาสจะมาร่วมกิจกรรมอีกในครั้งต่อไป