ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวช เวียนประทักษิณมหาธรรมกายเจดีย์ เสาร์ที่ 11 เม.ย.2558

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2558

          เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวช เข้าร่วมขบวนเวียนประทักษิณพิธีบรรพชา

         วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 06.15 - 06.45 น.
ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 
(ตั้งขบวนทางทิศใต้หน้าเสาคู่มหาธรรมกายเจดีย์)

                                                                     1.มัชฌิชธรรมทายาท รุ่นที่ 20
                                                                       2.ยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 24 (โครงการ 1)
                                                                       3.หน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 4 


สอบถามรายละเอียดการเป็นเจ้าภาพเวียนประทักษิณได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด