ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 27

วันที่ 27 มค. พ.ศ.2563

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 27
อบรมระหว่างวันที่ 5 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563
สำหรับเยาวชนหญิงแท้ อายุ 15-18 ปี

หนึ่งบทฝึกของชีวิตวัยสดใสที่ให้ มากกว่า คำว่า " ส ว ย "
 

รับสมัครและสัมภาษณ์

1, 8, 15 มี.นาคม พ.ศ.2563
เวลา 13.00-15.30 น.
@ห้อง V-PEACE2 ใต้ระเบียง 6 สภาฯ


เตรียมตัวสัมภาษณ์โดย...

1. กรอกใบสมัครผ่าน www.v-peace.com/mty (เริ่มกรอกได้ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563)
2. ซ้อมท่องศีล 8 (มีสอบท่องในวันสัมภาษณ์)
3. เอกสารการสมัคร
     - สำเนาบัตรประชาชน
     - สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรับรอง, สมุดพก หรือบัตรนักเรียน)
     - ใบรับรองแพทย์


สอบถามเพิ่มเติม

Line id : @mtyp
โทรศัพท์ : 08-5122-2385, 08-7639-7978, 06-4481-2614