ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ธรรมยาตราอัญเชิญ "พระบรมสารีริกธาตุ" ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์

วันที่ 04 กพ. พ.ศ.2563

ธรรมยาตราอัญเชิญ "พระบรมสารีริกธาตุ" 
ประดิษฐาน ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ (เจดีย์อริยพุทธะ 5 พระองค์)
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ.2563

 


 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมต้อนรับพระธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูป ทั่วภาคใต้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แก้วภูธรภาคใต้ เสา N5 สภาธรรมกายสากล
Line ID : nittaya.k072 หรือ khlinma
โทร. 093-539-5500, 061-795-0455