หนังสือ กระเทาะเปลือกความทุกข์ สุขให้ถึงเเก่น
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ กระเทาะเปลือกความทุกข์ สุขให้ถึงเเก่น หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

กระเทาะเปลือกความทุกข์ สุขให้ถึงเเก่น

บทนำ
                   คนเราเกิดมามีต้นทุนมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปแต่ก็มีสิ่งที่จะนำเราทุกคนไปสู่ความสุขความสำเร็จในชืวิตได้ ทุก ๆ เรื่องย่อมมีหลักของมัน ถ้าเราจับหลักได้ถูก ไม่ว่าจะเรื่องเล็หรือเรื่องใหญ่ เราก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเสมอเพราะฉะนั้น เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยาก เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องทำชีวิตให้ประเสริฐ ให้มีคุณค่า ให้มีความหมายและพบความสุขความสำเร็จในชีวิตด้วย
                    ทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรืบ และวิ่งตาม ๆกันไป อาตมภาพจึงอยากจะให้ข้อคิดเป็น 2 ย่างก้าวสำคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างช้า ๆ แต่ประสบความสำเร็จแบบวิถีพุทธ หรือที่เราเรียกกันว่า"Slow Life" ในแบบที่กำลังเป็นกระแสสังคมตอนนี้ คือใช้ชีวิตอย่างไรให้พอดี ไม่มากไป ไม่น้อยไป อยู่ในกฎที่จะกำหนดอนาคตให้ดีได้มีความสุขด้วย และประสบความสำเร็จตั้งแต่ในชาตินี้ ตลอดจนภพชาติต่อ ๆ ไป
                   ขออนุโมทนาคณะบรรณาธิการที่ร่วมค้นคว้า และเรียบเรียงข้อมูลประกอบ ทำ ให้เนี้อหามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สารบัญ

ก้าาวที่1 เสริมพลังงาน สร้างพลังเเห่งความสำเร็จ  .......................................................................................13
1.slow life วิถีพุทธ.............................................................................................................................14
2.ไม่มากไปไม่น้อยไป..........................................................................................................................32
3.กฎเหล็ก กำหนดอนาคต.....................................................................................................................46

ก้าวที่2 เติมพลังใจ เพิ่มพลังบุญ
1.ล่อนหลุดจากทุกข์...............................................................................................................................54
2.วางใจให้ถูกจุด....................................................................................................................................68
3.ความสุขอยู่ไหนหนอ...........................................................................................................................80
4.ความลับของรอยยิ้ม.............................................................................................................................92
5."บุญ" ร้องเรียกความโชคดี...................................................................................................................102        หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf กระเทาะเปลือกความทุกข์ สุขให้ถึงเเก่น

ชื่อหนังสือ กระเทาะเปลือกความทุกข์ สุขให้ถึงเเก่น
ลำดับเรื่อง : พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พระมหาดร สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) M.D.; Ph.D.   จำนวนหน้า 126 หน้า

ขนาดไฟล์ 12MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 12MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร