แอพพลิเคชั่น My Dhamma

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2559

ดาวน์โหลดฟรี แอพ My Dhamma

  แอพลิเคชั่น My Dhamma Windows Phone

      แอพลิเคชั่น My Dhamma ประกอบด้วยข้อมูลของวันสำคัญทางพุทธศาสนา และ บทสวดมนต์ต่างๆ เหมาะสำหรับทุกคนที่สามารถอ่านภาษาไทยได้  

Update 1.1 - เพิ่มบทสวดพุทธชัยมงคลคาถาพาหุง)และชัยปริตร(มหากาฯ)

 

  แอพลิเคชั่น My Dhamma Windows Phone

รวมแอพธรรมะฟรี มีแอพพลิเคชั่น WindowsPhone ฟรี มาให้นำเสนอ

My Dhamma

  แอพลิเคชั่น My Dhamma Windows Phone

  แอพลิเคชั่น My Dhamma Windows Phone

  แอพลิเคชั่น My Dhamma Windows Phone

  แอพลิเคชั่น My Dhamma Windows Phone

  แอพลิเคชั่น My Dhamma Windows Phone