แอพพลิเคชั่น นิทานชาดก ๑๔๔ เรื่อง

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2559

ดาวน์โหลดฟรี แอพ นิทานชาดก ๑๔๔ เรื่อง

     นิทานชาดก เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์แสดงถึงความเป็นมาในพระชาติต่างๆ ที่ได้เกิดมาสร้างบารมีเอาไว้เพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เราเรียกว่าพระเจ้า ๕๐๐ ชาติ
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก  โดย พระมหาสุนทร สุนฺทรธฺมโม อ่านเพิ่มเติมที่ : http://www.dhammathai.org/
จัดทำขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มีความสะดวกในการศึกษา ผ่านอุปกรณ์พกพาได้ตลอดเวลา มีทั้งหมด ๑๔๔ เรื่อง

แอพพลิเคชั่น คำคมธรรมะสวัสดี 2559

รวมแอพธรรมะฟรี มีแอพพลิเคชั่น Play Store ฟรี มาให้นำเสนอ

นิทานชาดก ๑๔๔ เรื่อง

นิทานชาดก ๑๔๔ เรื่อง

นิทานชาดก ๑๔๔ เรื่อง

นิทานชาดก ๑๔๔ เรื่อง

นิทานชาดก ๑๔๔ เรื่อง

นิทานชาดก ๑๔๔ เรื่อง