มงคลที่๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม ๓.บุคคลเป็นที่สบาย

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2564

5-6-64-2-b.jpg

มงคลที่๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม

๓.บุคคลเป็นที่สบาย

๓.๑ สิ่งที่เป็นอนาคตควรเล็งดูก่อน คือ พ่อค้าต้องเล็งดูสินค้าก่อน พ่อค้าเกวียนต้อง พิจารณาท่าข้ามก่อน นายท้ายสำเภาต้องพิจารณาดูฝั่งเสียก่อน ผู้ข้ามสะพานต้องดูความมั่นคงของสะพานก่อน พระภิกษุต้องพิจารณาอาหารก่อนจึงฉัน พระโพธิสัตว์เจ้าชาติสุดท้ายต้องพิจารณาตระกูลเสียก่อนจึงจุติ

มิลิน. ๒๗๖

๓.๒ นกรู้ว่าต้นไม้มีผลหมดแล้ว ย่อมบินไปสู่ต้นอื่นที่เต็มไปด้วยผล ฉันใด คนก็ฉันนั้น รู้ว่าเขาหมดความอาลัยแล้ว ก็ควรจะเลือกหาคนอื่นที่เขาสมัครรักใคร่ เพราะว่าโลกกว้างใหญ่พอ

ขุ.ชา. (โพธิ) มก. ๕๘/๕๙

 Total Execution Time: 0.0012245019276937 Mins