แอพพลิเคชั่น Samma Arahang สัมมาอ ะระหัง

วันที่ 28 พค. พ.ศ.2558

 

ดาวน์โหลดฟรี แอป Samma Arahang
  

     แอพพลิเคชั่น "สัมมา อะระหัง" นับและบันทึกจำนวนสัมมาอะระหังที่คุณภาวนาได้ในแต่ละวัน พร้อมเสียงนำนั่งสมาธิ(Meditation)แบ่งความยาวตามนาที สามารถสำรองข้อมูลไว้บน Server ได้ รองรับหลายภาษา

 

This App will help you count amount of Samma Arahang, Record, Preview Result of your counting, also includes meditation sound separate by duration 10 mins 20 mins 60 mins and on Samma Arahang Sound for meditation. You can synchronise and backup your counting data on Cloud and can download to any devices. Support multi-language : Thai , English, Chinese.

 

รวมแอพธรรมะฟรี มีแอพพลิเคชั่น WindowsPhone ฟรี มาให้นำเสนอ

Samma Arahang สัมมาอ ะระหัง

 

 

 

รวมแอพธรรมะฟรี มีแอพพลิเคชั่น WindowsPhone ฟรี มาให้นำเสนอ สำหรับ คนใช้ Microsoft ดาวน์โหลดที่นี่ 

รวมแอพธรรมะฟรี มีแอพพลิเคชั่น App Store ฟรี มาให้นำเสนอ  Samma Arahang สัมมาอ ะระหัง สำหรับ คนใช้ IPhone ดาวน์โหลดที่นี่

      สำหรับ คนใช้ แอนดรอยด์ ดาวน์โหลดที่นี่