แอพพลิเคชั่น มนต์พิธี บทสวดชาวพุทธ

วันที่ 05 ธค. พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดฟรี แอพ มนต์พิธี บทสวดชาวพุทธ      บทสวดชาวพุทธ มนต์พิธี บทสวดมนต์ที่ใช้สวดประจำวัน มีบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า, ทำวัตรเย็น, เจ็ดตำนาน, สิบสองตำนาน, บทสวดพระอภิธรรม, ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, พุทธชัยมงคลคาถา(พาหุง), คำแผ่เมตตา และส่วนกุศล และคำอาราธนา และคำถวายทานต่างๆ ,คำอุปสมบท, พระปาติโมกข์ฯ

      หนังสือ มนต์พิธี ฉบับสำนักเรียน วัดราษฎร์บำรุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งรวบรวมจัดทำขึ้น โดย พระครูสมุห์เอี่ยม สิริวณฺโณ นั้น เป็นหนังสือที่อำนวยประโยชน์แก่ชาวพุทธมากพอสมควรทีเดียว ด้วยภิกษุสามเณร ตลอดพุทธศาสนิกนิยมชมชอบ แม้พิมพ์มาหลายครั้งแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอ เป็นเรื่องน่าอนุโมทนาอยู่ ด้วยผู้รวบรวมคัดเอาเฉพาะที่เห็นว่ามนต์ที่นิยมสวดจริง ๆ จึงเอาเข้ามารวมขื้น


รวมแอพธรรมะฟรี มีแอพพลิเคชั่น Play Store ฟรี มาให้นำเสนอ

บทสวดชาวพุทธ มนต์พิธี