สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พุทธศาสนิกชนร่วมถวายข้าวสารอาหารแห้ง ผัก ผลไม้ ณ โรงครัว 71 ปี

พุทธศาสนิกชนร่วมถวายข้าวสารอาหารแห้ง ผัก ผลไม้ ณ โรงครัว 71 ปี


650622_15.jpg

พุทธศาสนิกชนร่วมถวายข้าวสารอาหารแห้ง ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ณ ศาลามหาทานบารมี โรงครัว 71 ปี  วัดพระธรรมกาย    


650622_17.jpg

        ในทุก ๆ วัน ณ โรงครัว 71 ปี  วัดพระธรรมกาย  ด้วยความห่วงใยของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระภิกษุสามเณรในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ก็ได้พร้อมใจกันมาร่วมถวายข้าวสาร อาหารแห้ง ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล รวมถึงวัตถุดิบในการปรุงอาหารแด่พระอาจารย์ ซึ่งแต่ละท่านต่างชักชวนบุคคลอันเป็นที่รัก บุคคลในครอบครัวมาร่วมสั่งสมบุญด้วยใจที่แช่มชื่นเบิกบาน  อีกทั้งยังมีความตั้งใจคัดสรรและนำผักผลไม้ที่ปลูกไว้มาถวาย เพื่อนำไปประกอบเป็นภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุสามเณร วัดพระธรรมกาย เพื่อเป็นกำลังในการประพฤติปฏิบัติธรรม และศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 


650622_16.jpg

      สำหรับท่านที่อยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางมาวัดพระธรรมกาย ก็สามารถร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งออนไลน์ ทุกวัน ระหว่าง 6.00-6.40 น. ผ่านระบบ Zoom ได้ที่ www.zoom072.com และสามารถส่งข้าวสาร อาหารแห้งผ่านระบบขนส่งต่างๆ ตามช่องทางที่สะดวกมาที่ พระนิวัฒน์ ยติวฑฺฒโน  ศาลามหาทานบารมีโรงครัว 71 ปี วัดพระธรรมกาย 23/2 หมู่ 7 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงไทย บัญชี : วัดพระธรรมกาย 152-1-20208-7 สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 087-5185556, 080-6021215
 

650622_14.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล