สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนางาโน่  จัดพิธีถวายคิลานเภสัช 

วัดพระธรรมกายนางาโน่  จัดพิธีถวายคิลานเภสัช 


650701_24.jpg

วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานบุญพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา และพิธีถวายคิลานเภสัช และสหวาระเดือนเกิด


650701_23.jpg

         เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา พิธีกรรมงานบุญในภาคเช้า เริ่มเวลา 10.00 น. สาธุชนร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะได้ร่วมกันร่วมตักบาตร เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ พร้อมทั้งร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ จากนั้นร่วมกันปฏิบัติธรรม พร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลก ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถาน GBN


650701_22.jpg

         และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรสุนิสา ทาเคชิเงะ, กัลยาณมิตรศรีไสว การะเกตุ และกัลยาณมิตรวรรษิดา   กาจธัญกรณ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้ร่วมถวายปัจจัย ไทยธรรมในกองบุญต่างๆ แด่คณะสงฆ์ และได้รับชมประมวลภาพการสร้างบารมีของผู้มีบุญที่เกิดในเดือนมิถุนายน ในการนี้เจ้าภาพเดือนเกิดก็ได้รับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์


650701_21.jpg

       ก่อนที่จะเดินทางไปปล่อยปลา ณ แม่น้ำจิกุมะ ยังความปลื้มปีติให้กับทุกท่าน นอกจากนี้ยังได้รับฟังปกิณกธรรม และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ 
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล