สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีจุดประทีปเพื่อสันติภาพโลก

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีจุดประทีปเพื่อสันติภาพโลก


650917_42.jpg

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีจุดประทีปเพื่อสันติภาพโลก


650917_41.jpg

              ภายในงานพระอาจารย์บุรินทร์ ฐิตกุสโล และกัลยาณมิตรภัทร อินลาภ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านในงานจุดประทีปเพื่อสันติภาพโลก ก่อนที่แขกผู้มีเกียรติจำนวน 3 ท่าน จะได้กล่าวถึง World Peace ไว้ดังนี้ ในการที่จะทำให้สันติภาพเกิดขึ้นในโลกนี้ ควรต้องเริ่มต้นที่คนรอบข้างตัวเราเอง ลองหันไปดูคนข้างๆเราซิว่าเขาต้องการให้เราช่วยอะไรบ้าง การช่วยเหลือกันในสังคมจะให้เกิดความสงบสุขได้” ส่วนในแง่ของศาสนาคริสต์ เราก็ต้องรักและช่วยเหลือเพื่อนบ้าน เราสร้างสันติสุขในสังคมเล็กใกล้ตัวและขยายไปสู่โลกได้”


650917_39.jpg

           จากนั้นพระอาจารย์บุรินทร์ ฐิตกุสโล ได้นำนั่งสมาธิ เพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่กัลยาณมิตรภัทร อินลาภ จะได้กล่าวนำก่อนจุดประทีป พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ พร้อมด้วยผู้ร่วมงานทุกท่านก็ได้ร่วมกันจุดประทีปเพื่อสันติภาพโลกพร้อมกัน นอกจากนี้ยังได้นั่งหลับตารวมใจแผ่เมตตา ก่อนที่จะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน เพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ 
 

650917_40.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล