สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐินมหามงคล ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม

พิธีทอดกฐินมหามงคล ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม


651117_27.jpg

ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม ได้จัดพิธีทอดกฐินมหามงคล ประจำปีพุทธศักราช 2565


651117_28.jpg

          ภายในงานริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรของคณะประธานกฐิน ประธานกอง คณะประธานรอง และสาธุชน เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปีติ  ท่ามกลางเสียงสาธุการของผู้มีบุญที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ จากนั้นท่านประธานสงฆ์ ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมร่วมกัน เพื่อกลั่นกายใจให้ใส สว่าง บริสุทธิ์หยุดนิ่ง            ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อ ก่อนที่ท่านประธานกฐิน คือ กัลยาณมิตรสุนทรินทร์ จันทนา จะได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน และกล่าวอัญเชิญเทวดา นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยไทยธรรม,พิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช,พิธีกล่าวคำถวายบุปผามาลา,พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายผ้ากฐิน,พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตภัตตาหาร พร้อมกันนี้ท่านประธานกฐินพร้อมคณะก็ได้น้อมถวายผ้าไตรกฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์   ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวเผดียงสงฆ์   และกล่าวอปโลกน์กฐิน  นอกจากนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ถวายผ้าไตรบริวารกฐิน รวมทั้งจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ด้วยใจที่ปลาบปลื้มปีติ


651117_26.jpg

     และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ ซึ่งพิธีทอดกฐินในปีนี้ก็เพื่อโครงสร้างอาคารที่สุดแห่งธรรม โดยคณะประธานกฐิน คณะเจ้าภาพ และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสำคัญให้งานบุญครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล