สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น


670708_09.jpg

        กัลยาณมิตรสราวิน อินทกนก ได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกัน ก่อนที่จะได้ให้ตัวแทนชาวท้องถิ่นมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร และการพักผ่อนให้พอเหมาะพอดี เพื่อเป็นส่วนช่วยในการนั่งสมาธิได้นานขึ้น และนั่งได้อย่างมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วย


670708_10.jpg

         และจากการมาร่วมโครงการในครั้งนี้ ชาวท้องถิ่นต่างประทับใจและได้ข้อคิดดีๆ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต และการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิที่วัด จำนวน 41 ท่าน ซึ่งทุกท่านยังตั้งใจจะกลับไปฝึกนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้าน และจะกลับมาร่วมนั่งสมาธิกับทางวัดพระธรรมกายจอร์เจียอีกในโอกาสต่อไป
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล