สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรม Weekend Meditation Retreat 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรม Weekend Meditation Retreat 


670708_20.jpg

         กิจกรรมในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมปฏิบัติธรรม จำนวน 18 ท่าน โดยได้รับความเมตตาจากพระนิโคลัส ฐานิสฺสโร, พระมหาทินพัฒน์ สารตฺถชโย เปรียญธรรม 9 ประโยค  และพระมหานภสินธ์  ณตฺถชโย  เป็นพระอาจารย์ประจำโครงการ


670708_22.jpg

          โดยชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ใช้เวลาทั้งหมด 2 คืน 2 วัน ในการฝึกสมาธิทำใจให้ผ่องใส ด้วยกิจวัตรประจำโครงการ ทั้งการสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น, นั่งสมาธิ, ออกกำลังกายแบบโยคะ, ทำสมาธิด้วยการเดินจงกลม, ทำความสะอาดเสนาสนะ และเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ 


670708_21.jpg

        โดยกิจกรรมที่ชาวท้องถิ่นชื่นชอบที่สุดนั้นคือการตั้งกลุ่มสนทนาธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการตอบคำถามจากพระอาจารย์ เพราะทำให้ได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องของการฝึกสมาธิ นอกจากนี้หลายท่านยังได้เปิดใจถึงประโยชน์ของสมาธิที่ตนเองได้รับและรับฟังประสบการณ์ของเพื่อนกัลยามิตร ทำให้มีความปลื้มปีติ และมีความตั้งใจที่จะฝึกสมาธิต่อไป และครั้งนี้ทางโครงการได้จัดให้ทุกท่านได้ร่วมถ่ายภาพท่า peace position ไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย
 

670708_19.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล