สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธบอร์คโดจัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557

วัดพุทธบอร์คโดจัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557

วัดพุทธบอร์คโด ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2557

มีสาธุชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก

วัดพุทธบอร์คโดจัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557

       ภายในงานสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิ(Meditation)เจริญภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาด ก่อนที่สาธุชนจะได้อาราธนาศีล 5 กล่าวคำถวายยารักษาโรค, ผ้าอาบน้ำฝน และภัตตาหารแด่พระอาจารย์ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ

วัดพุทธบอร์คโดจัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557

วัดพุทธบอร์คโดจัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557

วัดพุทธบอร์คโดจัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557

วัดพุทธบอร์คโดจัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557

       ส่วนภาคบ่ายเจ้าภาพประธานเอก 3 ท่าน ประกอบด้วย กัลยาณมิตรทองหยิบ ซิลลิกซ์, กัลยาณมิตรต้อย แซมแบรี่, กัลยาณมิตรจารุณี มิเลชิ และเจ้าภาพกองทุกท่าน ได้ตั้งขบวนอัญเชิญผ้าไตรและเคลื่อนขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิเจริญภาวนา ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำทอดผ้าป่าบริวารกฐินและถวายผ้ากฐินแด่พระอาจารย์ จากนั้นพระอาจารย์พร้อมทั้งสาธุชนก็ได้ประกอบพิธีบุญลอยกระทงธรรม น้อมบูชาเป็นพุทธบูชาร่วมกัน

วัดพุทธบอร์คโดจัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557