สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกาย ตั้งโรงทานเลี้ยงผู้ประสบภัยในเมืองลลิตปุร์ เนปาล

      มูลนิธิธรรมกาย 
      ตั้งโรงทานเลี้ยงผู้ประสบภัยในเมืองลลิตปุร์ เนปาล

 

มูลนิธิธรรมกาย  ตั้งโรงทานเลี้ยงผู้ประสบภัยในเมืองลลิตปุร์ เนปาล​

      วันนี้ (1 พ.ค.2558) เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมาตามเวลาประเทศเนปาล พระถาวร ถาวโร พร้อมอาสาสมัครจากมูลนิธิธรรมกาย โดยดำริพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้จัดตั้งโรงทานผลิตอาหารสดเลี้ยงผู้ประสบภัย    ที่หมู่บ้านจาปาเกา เมืองลลิตปุร์  มีผู้มารับอาหารประมาณ 300 คน

มูลนิธิธรรมกาย  ตั้งโรงทานเลี้ยงผู้ประสบภัยในเมืองลลิตปุร์ เนปาล​

      พระถาวร ถาวโร กล่าวว่า วันนี้ทางมูลนิธิธรรมกาย ได้มาตั้งโรงทานที่หมู่บ้านจาปาเกา เมืองลลิตปุร์ โดยแบ่งเป็นแบ่ง 2 ช่วง คือ เวลา 10.00 น. และ เวลา 18.00 น. รวมค่าอาหาร 2 มื้อ มื้อละ 3,000 บาท นอกจากนี้ ยังแบ่งกำลังอาสาสมัครไปแจกน้ำสำหรับผู้ประสบภัยที่เมือง Kirtipur และ Khokhana  จากนั้น ไปมอบเต้นท์แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 48 หลัง  “สำหรับหมู่บ้านจาปาเกา เมืองลลิตปุร์ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติที่อยู่ห่างไกลความช่วยเหลือ ประชาชนได้รับความลำบากทั้งขาดแคลนที่พัก อาหาร น้ำดื่ม และยารักษาโรค” พระถาวร กล่าว
 

มูลนิธิธรรมกาย  ตั้งโรงทานเลี้ยงผู้ประสบภัยในเมืองลลิตปุร์ เนปาล​

มูลนิธิธรรมกาย  ตั้งโรงทานเลี้ยงผู้ประสบภัยในเมืองลลิตปุร์ เนปาล​

มูลนิธิธรรมกาย  ตั้งโรงทานเลี้ยงผู้ประสบภัยในเมืองลลิตปุร์ เนปาล​

      ด้านมูลนิธิธรรมกายได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล 2 แห่ง ได้แก่ที่กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล และที่วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย  สำหรับพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยครั้งนี้มีทั้งชาวไทยและอาสาสมัครชาวเนปาลที่เคยบวชในโครงการบรรพชาในดินแดนประสูติ 1,112 รูป เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา  กัลยาณมิตรทุกท่านสามารถร่วมกับมูลนิธิธรรมกายส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยชาวเนปาลได้ที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร.02-831-1000