สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ดาวธรรมสว่างไสวในอิสราเอล

 


            เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ กลุ่มกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ประเทศอิสราเอล นำโดยกัลฯวุฒิภัทร ราชโยธิน ได้ออกเดินทางไปทำหน้าที่ขยายจานดาวธรรมให้กับคนไทยและคนอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในเมืองยาฮาฟและเมืองโซฟา ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิสราเอล สำหรับกิจกรรมสร้างเครือข่ายคนดีในครั้งนี้ กัลฯวุฒิภัทร ราชโยธิน ได้ทำการติดต่อกับผู้นำหมู่บ้านของเมืองทั้งสองซึ่งเป็นชาวยิว โดยได้พูดถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการที่คนไทยและคนอิสราเอลทั้งสองหมู่บ้านนี้ได้รับชมรายการฝันในฝันวิทยาผ่านจานดาวธรรมซึ่งมีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างประเทศด้วย หลังจากที่คณะผู้นำหมู่บ้านได้ปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีน่าส่งเสริมสนับสนุนเพราะจะทำให้เกิดคนดีเกิดขึ้นในสังคม จึงได้ตกลงให้กัลฯวุฒิภัทร และทีมงานลูกพระธัมฯ เข้าดำเนินการติดตั้งจานโดยสามารถส่งสัญญาณผ่านระบบเคเบิลทีวีเข้าไปได้ทุกบ้าน ซึ่งทั้งคนไทยและคนอิสราเอลสามารถเปิดดูได้ทันที โดยไม่ต้องมี receiver เสมือนกับว่ามีช่องเพิ่มขึ้นมาอีก ๑ ช่องโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ผู้นำกลุ่มคนไทยของแต่ละหมู่บ้านยังได้ปวารณารับผ้าไตรจักรพรรดิมหาสมบัติในการเป็นประธานกองกฐินสำหรับปีนี้ด้วย