สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรพระ 1,199 รูป ครั้งที่ 8 เมืองพัทยา

พิธีตักบาตรพระ 1,199 รูป ครั้งที่ 8 เมืองพัทยา

               สมาคมสมาธิเพื่อการพัฒนาศีลธรรมโลก จัดพิธีตักบาตรพระ 1,199 รูป ครั้งที่ 8 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้