สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวให้โอวาทแก่คณะข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

           เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวได้เมตตาเดินทางไปแสดงธรรมแก่คณะข้าราชการระดับซี ๗ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑๐๕ ท่าน ที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมสู่ความสำเร็จขององค์กร ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อจบโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย