สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานวันมหาปูชนียาจารย์

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานวันมหาปูชนียาจารย์


วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญเนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์


      ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรวรรณคำ ณ จำปาศักดิ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายปัจจัยเพื่อสร้างโบสถ์พระไตรปิฎก โดยมีกัลยาณมิตรบุญถม ประดาไชยและครอบครัว เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์
 

   ส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันกราบสักการะและวางพานดอกไม้บูชาธรรม เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ โดยมีกัลยาณมิตรบุญเฮียง กัลยาณมิตรสมจิตร แก้วพมมะสาน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ส่วนพิธีถวายโคมมาฆประทีป โดยมีกัลยาณมิตรแอร์ สุริวงศ์ นำกล่าวคำถวาย และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้