สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


       พุทธบริษัททั้ง 4 ต่างเข้าร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ จุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ กันอย่างตลอดต่อเนื่อง ทำให้บรรยากาศของการสวดมนต์เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาที่ไหลวนอยู่ไม่ขาดสาย เพราะหลายท่านที่มาสวดมนต์ต่างมีความรู้สึกว่าการสวดมนต์ทำให้ใจมีพลัง มีสติ เป็นสมาธิ อันเป็นทางมาแห่งบุญกุศลและสิริมงคลทั้งหลาย


      สำหรับบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร พระสูตรบทแรกในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนา จัดเป็นพระสูตรหลักที่พระพุทธองค์ทรงเทศน์แก่ปัจจวัคคีย์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากทุกข์ตามทางสายกลาง อันประกอบด้วยหลักปฏิบัติมรรคมีองค์ 8  และอริยสัจ 4 อันเป็นแนวทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายในสังสารวัฏ ซึ่งทุกท่านที่เดินทางมาร่วมสวดมนต์ต่างเรียนรู้และทำความเข้าใจในพระธรรมบทนี้อย่างละเอียด และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นหลักธรรมนำชีวิตให้ท่านทั่งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป


        สำหรับโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ทางวัดพระธรรมกายจัดให้มีการสวดมนต์ตลอดต่อเนื่อง ทั้งยังมีเป้าหมายที่จะสวดให้ได้ 135,135,135 จบ ภายในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ เนื่องในวันธรรมชัย ท่านที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ วัดพระธรรมกาย ได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ