สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star รร. สุรพินท์พิทยาคม จ. สุรินทร์

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star รร. สุรพินท์พิทยาคม จ. สุรินทร์


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star รร. สุรพินท์พิทยาคม จ. สุรินทร์ , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐินสามัคคี

     โรงเรียนสุรพินท์พิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปีพุทธศักราช 2560


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star รร. สุรพินท์พิทยาคม จ. สุรินทร์ , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐินสามัคคี

        เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงเรียนสุรพินท์พิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปีพุทธศักราช 2560 หนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดี V-Star ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้กับเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน และฝึกฝนเด็กดี V-Star ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตร และร่วมสืบสานวัฒนธรรมชามพุทธที่ดีงาม


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star รร. สุรพินท์พิทยาคม จ. สุรินทร์ , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐินสามัคคี

     สำหรับกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ของโรงเรียนสุรพินท์พิทยาคมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากนายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยาคม โดยได้เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่การแจ้งข่าวบุญกฐินหน้าเสาธง การออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรโดยการบอกบุญกฐินตามหมู่บ้านต่างๆ ก่อนที่คณะครูและนักเรียนจะไปทอดกฐิน ณ วัดสุพรรณรัตน์โพธยาราม  ซึ่งกิจกรรมนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับคนในชุมชนที่เห็นลูกหลานเข้าวัด สืบทอดประเพณีอันดีงาม และอยากให้มีกิจกรรมที่ดีๆ แบบนี้อีกต่อไปทุกปี


ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star รร. สุรพินท์พิทยาคม จ. สุรินทร์ , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พิธีทอดกฐินสามัคคี