สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรพระ 1,111 รูป อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

พิธีตักบาตรพระ 1,111 รูป อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน


              อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีตักบาตรพระ จำนวน 1,111 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล และช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้


     คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมอำเภอขุนยวม และกัลยาณมิตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดพิธีตักบาตรพระ จำนวน 1,111 รูป ณ อนุสรณ์สถานมิตรภาพ ไทย-ญี่ปุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ และคณะสงฆ์ทั่วทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,111 รูป มาเป็นเนื้อนาบุญ โดยสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  ก่อนที่นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10  และถวายพานสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนกัลยาณมิตรพิสมัย  เดชพงษ์ ได้นำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงตนเป็นชาวพุทธที่แท้จริงโดยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล และกล่าวรายงานการจัดงานโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย  จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม  ส่วนนายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เป็นผู้กล่าวเปิดงานตักบาตรพระ 1,111 รูปอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีถวายกองทุนพระธรรมจาริกที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธสาสนาในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และมอบทุนส่งเสริมศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวอัญเชิญเทวดา พิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม ,กล่าวถวายค่ายานพาหนะ ,กล่าวถวายคิลานเภสัช และกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นคณะเจ้าภาพได้ถวายไทยธรรม และคิลานเภสัช แด่คณะพระเถรานุเถระ ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้แปรแถวรับบิณฑบาตจากสาธุชน สำหรับการตักบาตรในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความรักพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะถึงแม้อยู่ห่างไกล ก็ยังรวมทีมรวมใจจัดงานบุญใหญ่นิมนต์คณะสงฆ์มารวมกันเพื่อให้สาธุชนได้ร่วมทำบุญใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม อากาศเย็นสบาย ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย นอกจากนี้ยังเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล และช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย