สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ลูกเสือชาวท้องถิ่นศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ 

ลูกเสือชาวท้องถิ่นศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ 


      คณะครูและลูกเสือชาวท้องถิ่น ได้มาศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ


       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะครูและลูกเสือชาวท้องถิ่น ได้เดินทางมาศึกษาพระพุทธศาสนาและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ โดยทุกคนได้เรียนรูดการกล่าวทักทายสำหรับคนทั่วไป และสำหรับพระภิกษุ การกราบและการไหว้ เมื่อเจอพระต้องทำอย่างไร พร้อมทั้งให้ลูกเสือได้ปฏิบัติจริง จากนั้นได้ศึกษาประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านสื่อวีดีโอ ภาคอนิเมชั่น ซึ่งเด็กๆ ลูกเสือให้ความสนใจเป็นอย่างดี 


      นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้ให้เด็ก ๆ เล่นเกมพร้อมทั้งถามคำถาม เพื่อทดสอบความรู้ที่ได้รับจากการดูสื่อประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเด็กๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จากนั้นพระอาจารย์ได้เปิดสื่อประโยชน์ของการทำสมาธิ พร้อมทั้งได้แนะนำการนั่งสมาธิเพิ่มเติม ก่อนที่จะให้เด็กๆ ได้ฝึกนั่งสมาธิ พร้อมทั้งได้เรียนรู้อุปกรณ์พิธีกรรมทางศาสนา อัฐบริขารที่ใช้ในกิจวัตรของคณะสงฆ์ และกิจกรรมสุดท้าย คือการเรียนรู้ประเพณีการทำบุญ ใส่บาตร เพื่อปลูกฝังการให้ทาน ซึ่งทุกๆ กิจกรรม ทั้งครูและลูกเสือให้ความสนใจเป็นอย่างดี