สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาสิ่งแวดล้อมโลก ที่อังกฤษ

 

    


     
           เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระอาจารย์นิโคลัส ฐานิสฺสโร ตัวแทนจากวัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษได้เดินทางไปที่โรงเรียน Weald of Kent ณ เมือง Kent เพื่อเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "สิ่งแวดล้อมโลก"  โดยมีการพูดคุยกันถึงมุมมองของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งพระอาจารย์ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมชาวพุทธ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและเสนอว่าการทำสมาธิจะเป็นคำตอบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี